Hình Ảnh Các Chiến Sĩ Bộ Đội Giao Hàng

23-08-2021

Người dân khu vực Quận 10 hãy yên tâm, vững vàng ý chí chống dịch cùng Siêu Thị Sài Gòn và những chiến sĩ không biết mệt mỏi ngày đêm lo cho người dân.

 

 

Hình Ảnh Các Chiến Sĩ Bộ Đội Giao Hàng

hinh-1

hinh-4

hinh-2

hinh-3

Người dân khu vực Quận 10 hãy yên tâm, vững vàng ý chí chống dịch cùng Siêu Thị Sài Gòn và những chiến sĩ không biết mệt mỏi ngày đêm lo cho người dân.

Quý khách có nhu cầu đặt hàng trong khu vực Quận 10 có thể liên hệ tổ tình nguyện tại khu phố, khu vực quý khách sinh sống để đặt hàng.

Xem các Combo hàng hóa và hướng dẫn đặt hàng ngay bên dưới

1 - Copy

2-3

4-5-6

de7e778febee1db044ff