CHƯƠNG TRÌNH AN SINH XÃ HỘI - TẾT YÊU THƯƠNG

17-01-2017

Siêu Thị Sài Gòn phối hợp cùng Đảng ủy UBND - HĐND - UBMTTQVN Phường 12 Quận 10 đã mang đến chương trình An sinh xã hội với tên gọi "Tết Yêu Thương"

Siêu Thị Sài Gòn phối hợp cùng Đảng ủy UBND - HĐND - UBMTTQVN Phường 12 Quận 10 đã mang đến chương trình An sinh xã hội với tên gọi "Tết Yêu Thương" nhằm hỗ trợ và giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn cũng như giúp đỡ học sinh nghèo hiếu học được cắp sách tới trường.

16105658_745142665654317_4671808866380865278_n

Nhiều phần học bổng và phần quà đã được trao tận tay những hoàn cảnh khó khăn cũng như những học sinh nghèo hiếu học có hoàn cảnh khó khăn

 15965212_745142918987625_1559230778414938821_n

Chương trình vừa mang tính nhân văn, vừa giúp lan tỏa những giá trị văn hóa của người Việt Nam "Lá lành đùm lá rách" 

16114139_745142468987670_4661798857589958730_n