!! THÔNG BÁO !! TẠM THỜI ĐÓNG CỬA SATRAMART SIÊU THỊ SÀI GÒN !!

13-07-2021

Satramart Siêu Thị Sài Gòn tạm thời đóng cửa từ ngày 13/07/2021 để tiến hành phun thuốc khử khuẩn nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19. Thời gian hoạt động trở lại của Siêu Thị Sài Gòn sẽ thông báo sau.

!! THÔNG BÁO !!

Satramart Siêu Thị Sài Gòn tạm thời đóng cửa từ ngày 13/07/2021 để tiến hành phun thuốc khử khuẩn nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19. Thời gian hoạt động trở lại của Siêu Thị Sài Gòn sẽ thông báo sau.

!! Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này !!

3386263d3b94cfca9685