Áp dụng từ ngày 22/6 đến 08/07/2018 tại Siêu Thị Sài Gòn
Áp dụng từ ngày 31/05/2018 đến ngày 10/06/2018 tại Satramart - Siêu Thị Sài Gòn
Áp dụng từ ngày 20/04/2018 đến ngày 01/05/2018 tại Satramart - Siêu Thị Sài Gòn
Áp dụng từ ngày 23/03/2018 đến ngày 08/04/2018 tại Satramart - Siêu Thị Sài Gòn
Áp dụng từ ngày 2/03/2018 đến ngày 11/03/2018 tại Satramart - Siêu Thị Sài Gòn