Giảm giá nhiều mặt hàng thiết yếu
TỪ NGÀY 22/9 - 7/10/2018
Cẩm nang mua sắm tháng 9 - Vinh danh hàng việt từ ngày 31/8 đến hết ngày 20/9/2018
Cẩm nang mua sắm mùa vu lan - giảm giá nhiều mặt hàng gia dụng và thực phẩm thiết yếu
Cùng Satramart Siêu Thị Sài Gòn đồng hành cùng gia đình bạn, trong mùa tựu trường sắp tới
Áp dụng từ ngày 22/6 đến 08/07/2018 tại Siêu Thị Sài Gòn
Áp dụng từ ngày 31/05/2018 đến ngày 10/06/2018 tại Satramart - Siêu Thị Sài Gòn